couple in living room

Om oss

Om oss

Timotuz har varit verksamt inom fastighetsbranschen sedan 2014.

Vi förvärvar, förädlar, nyproducerar, exploaterar, äger och förvaltar hyresbostäder i Södra Sverige. Strategin är att i städer med tillväxtpotential förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion samt strategiskt belägna lager och logistikfastigheter.